[:hu]Településképi Arculati Kézikönyv és rendelet[:]

[:hu]

Településképi Arculati Kézikönyv

Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete december 21-i ülésén elfogadta az elkészült Kézikönyvet és a Településkép védelmi rendeletet.

A Kézikönyv itt letölthető, és szabadon használható.

Összegyűjtve itt elérhetőek a helyi építési előírások:

Tisztelt Nőtincsi Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően Nőtincs Község Önkormányzata Településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a Településképi rendelet (TKR) elkészítését határozta el. A munka az előkészítés fázisában van, melynek során a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • nőtincsi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • nőtincsi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. Az Eljr. 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.

Kérem, hogy a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2017. szeptember 25-ig juttassák el az alábbiak szerint:

  • írásban az Önkormányzat címére (2610 Nőtincs, Szabadság út 50.), vagy e-mailben a hivatal@notincs.hu címre, ill. az Önkormányzat bejáratánál elhelyezett postaládákba, vagy
  • a papír alapú vagy az online kérdőív kitöltésével, illetve
  • személyesen a 2017. szeptember 25-én (hétfő) 18.00 órakor a Művelődési Házban (Nőtincs, Szabadság út 37.) tartandó előzetes lakossági fórumon.

NŐTINCS TAK KÉRDŐÍV (letölthető pdf dokumentum, kinyomtatva és kitöltve is visszaküldhető)[:]