Településüzemeltetés

Községünkben a településüzemeltetési és fejlesztési feladatokat a 2015-ben az önkormányzat által alapított és 100%-os tulajdonában álló Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft. (a továbbiakban Kft.) látja el. Az Kft. ügyvezetője Mlinárcsek Márta Éva, aki az ügyvezetői feladatok ellátása mellett tevékenyen részt vesz a település pályázati adminisztrációjának rendezésében.

A Kft. felügyelőbizottságának elnöke Hugyecz Norbert képviselő, további tagjai Lichy Anikó pénzügyi csoportvezető és Szombati Erika regionális fejlesztési szakértő. A felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek semmilyen javadalmazásban e tevékenységükért.

A Kft.:

  • székhelye: 2610 Nőtincs, Szabadság út 50.
  • adószáma: 25194054-2-12
  • cégjegyzék száma: 12-09-009175
  • bankszámlaszáma: 10401103-00028658-00000001

A falu gondnoka Kovács József, aki egyben a településüzemeltetési csoport irányítója az önkormányzat részéről, mellette Kaszás Sándor dolgozik. A Kft.által vállal építési és zöldterület-karbantartási munkálatokat Csillag János látja el. Műszaki és pályázati tanácsadást Koczka László végzi. 

A Kft. közreműködik a hazai és EU-s pályázatok elkészítésénél és benyújtásánál, nyertes projekt esetén azok megvalósításában, kivitelezésében, beleértve a projektmenedzsment és más feladatok ellátását. E tevékenységét vállalkozásként más települések részére is végezheti.


Dokumentumok

NTF Kft. 2018-as mérleg

NTF Kft. 2019-es mérleg

NTF Kft. 2020-as mérleg

NTF Kft. 2021-es mérleg

NTF Kft. 2022-es mérleg

Köztulajdonban álló gazdasági társságok takarékosabb működéséről

Javadalmazási szabályzat