Szerződések

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi linken elérhetők az Önkormányzat által megkötött szerződések, valamint a szervezetre vonatkozó közzétételi lista.

Nőtincs szerződések (720 MB)

Közzétételi lista

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Nőtincs 20201105
Komplex hulladékgazdálkodási tevékenységre szóló szerződés
Nőtincs Magyar falu fogorvosi eszközök pályázat támogatói okirat
Szabó János rágcsálóirtó 
Üzembentartói jog átruházásról szóló szerződés KCW344
Üzembentartói jog átruházásról szóló szerződés KCW344 Testületi határozat
Adás-vételi szerződés LSP283
Aláírási címpéldány Acsay Ákos
Megbízólevél Acsay Ákos
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítás Nőtincs
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Nőtincs 20160718
Háziorvosi I.körzet feladatellátási szerződés SzeFi Kft.
Háziorvosi II.körzet feladatellátási szerződés Dr.Jakab László 
Telekom szerződés Szabadság út 31.sz orvosi rendelő
Megbízási szerződés Optimális (Nőtincs,Felsőpetény,Ősagárd)
Együttműködési megállapodás NMRFK Óvoda
Vállalkozási szerződés Global Life TOP 3.2.1-16-NG1-2017-00048
Selejtezési jegyzőkönyv Könyvtár 
Átvételi elismervény Hevesi Kálmán ingatlan vételár
Megállapodás Nőtincs Sport egyesület edzőtábor
Megállapodás Nőtincs Sport egyesület Sportpálya használat 20180626
Térítés nélküli átadás-átvétel ÉKPN Szelektív hulladékgyüjtő sziget
Ingatlan adásvételi szerződés Hevesi Kálmán
Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés DMRV 20171222
Együttműködési megállapodás NMI
Szolgáltatási szerződés Expresszinfo.com
Együttműködési megállapodás Nőtincs SE támogatásra 20170822
Együttműködési megállapodás NMRFK 
Megbízási szerződés Szászik György nagykonyha gázellátás terv
Kieg.Megállapodás Mg-i haszonbérleti szerződéshez Naszályvölgye Szöv.
Együttműködési megállapodás Nőtincs SE támogatásra 20160901
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Nőtincs 20160718
Megállapodás "A Lap" c. újság kiadása Településüzemeltetési Kft.
Vállalkozási szerződés Control Security Bt. Orvosi rendelő
Megállapodás Nőtincs Sport egyesület Sportpálya használat 20160627
Védjegy használati szerződés Magyar Kajak Kenu Szövetség
Bérleti szerződés Iszapfaló Kft. Civilház
Együttműködési megállapodás Nőtincsi Polgárőr Egyesület
Együttműködési megállapodás Váci Kajak-Kenu Baráti kör
Házi segítségnyújtási tanusítvány Nagyoroszi
Megállapodás IMI program
MÁK Pénzforgalmi szerződés
Kieg.Megállapodás Mg-i haszonbérleti szerződéshez Naszályvölgye Szöv.
Használatba adási szerződés Balassi Bálint könyvtár 20200827
Együttműködési megállapodás Váci Görög kat. Egyházközség
Támogatási szerződés Együtt Nőtincsért Egyesület
Szolgáltatói szerződés Biotrans Kft. Használt sütőolaj
Egyetemes szolgáltatói szerződés NKM Benu gyógyszertár
Megbízási szerződés Szállásverzum
Vendégház Bankszámla szerz. Módosítás
Értesítő hitelkerethez kapcs.kölcsönök tőkeváltozásáról K&H
Egyedi előfizetői szerződés Acetelecom
Társulási megállapodás Nagyoroszi
Bérleti szerződés Agro Special Transport ELÁG
Megállapodás Szabó János Vendégház rágcsáló irtás
Közszolgáltatási szerződés Pócsi György ev.szennyvíz szippantás 20200217
Bankkártya szerződés Hugyecz Ádám
Jegyzőkönyv testületi ülésről Helyhatósági választás eredményéről 
Egyedi szerződés "Az én vendégszobám" vendégnyilv.alkalmazáashoz
Adás-vételi szerződés ELÁG
Bérleti szerződés ELÁG 20160712
Bérleti szerződés ELÁG Kiss Lilla
Használatba adási szerződés Balassi Bálint könyvtár 20190807
Működési engedély módosítás Benu gyógyszertár
Megállapodás Cartographia Kft.
Megbízási szerződés Moór Mátyás építész
Bérleti szerződés Balatonlelle
Együttműködési keretmegállapodás ÉMÁSZ
Működési engedély módosítás Benu gyógyszertár 20181228
Áthelyezési engedély Benu gyógyszertár 
Megbízási szerződés Meridián Kkt.
Vízkorlátozási intézkedési terv 
Megállapodási szerződés Polgárőr egyesület Nőtincs kamera átadás és felügy.
Felhatalmazó levél beszedési megb.teljesítésére K&H
Megrendelő Zöldhíd temető konténer
Közszolgáltatási szerződés DMRV Ovi
Engedély Zöldhíd Kft. Nem veszélyes hulladék gyűjtésére gyüjt.szigeten
Működési engedély határozat DMRV szennyvíz
Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés DMRV 20180801
Működési engedély határozat Junimed Kft.
Megbízási szerződés Településüzemeltetési Kft. TOP 1.4.1-16-NG1-2017-00010
Megbízási szerződés Fodor László
Megbízási szerződés Tálas Zoltán
Előfizetői szerződés Gergi-Háló Kft. Hivatal
Előfizetői szerződés Gergi-Háló Kft. Óvoda
Előfizetői szerződés Gergi-Háló Kft. Orvosi rendelő
Előfizetői szerződés Gergi-Háló Kft. Művelődési ház
Megállapodás gépjármű használathoz Duna-Ipoly Sport egyesület
NEAK Finanszírozási szerződés 20170523
Együttműködési megállapodás EFOP-1.5.3-16
Együttműködési megállapodás EFOP-3.9.2-16
Nyilatkozat "Testvértelepülések találkozója a 700 éves Nőtincsen"
Támogatási szerződés Köz.Kel.eu. Történelmi és Társ.Kut.Közalapítvány
Megállapodás DMRV Elág.Áramellátás
Közszolgáltatási szerződés Pócsi György ev.szennyvíz szippantás 
Komplex hulladékgazdálkodási tevékenységre szóló szerződés 
NEAK Finanszírozási szerződés  
Keretmegállapodás Településüzemeltetési Kft.
Megbízási szerződés KEHOP pályázat Russói László
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Nőtincs 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Nőtincs 
Egyetemes szolgáltatási szerződés TIGÁZ Civil ház
Szolgáltatási szerződés Katasztrófavédelem
Zsák értékesítési szerződés Zöld Híd Kft. 20120510
Pénzforgalmi szerződés Nőtincs és Térsége Csatornázási Alapítvány
Pénzforgalmi szerződés Nőtincs Közs.Önk.Csat. Közmű
Hulladékártalmatlanítási szerződés SEPTOX Kft.
Üzemeltetési szerződés Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
Előfizetői szerződés Gergi-Háló Kft. Általános Iskola
Megbízási szerződés Foglalkozás -egészségügyi szolgáltatás Diagnózis Bt.
Használati szerződés Ixdoki program Dr.Tóth Gizella
Megbízási szerződés Virág-Pisák Zsuzsanna
Együttműködési megállapodás Balassi Bálint Gimnázium
Megállapodás Ingatlan használatra Településüzemeltetési Kft.
Bankkártya átvételi nyilatkozat Dr.Császár Károlyné
Gördülőfejlesztési terv jóváhagyó határozat szennyvíz
Bankszámlaszerződés kiegészítés K&H Vendégház
Vagyonkezelési szerződés Általános Iskola KLIK
Tárolási nyilatkozat NISZ Zrt.
Szerviz munkalap Radiphonia Hr.sziréna eseti javítás
Közszolgáltatási szerződés DMRV Sport öltöző
Zsák értékesítési szerződés Zöld Híd Kft. 20130114
Nőtincs Község Önkormányzat háziorvosi működési engedély
Megbizási szerződés Békési Mónika EMIR program kezelésére
Egészségügyi felelősségbiztositás módositás kötvény Generali 
Nőtincs védőnői működési endegély