[:hu]Fejlesztések, pályázatok[:]

[:hu]

Beadott, döntésre váró pályázataink:

 • Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt BM pályázati felhívásra benyújtottuk pályázatunk, a maximálisan kérhető 1,6 mFt támogatásra a következő célokkal: 1.) Arany János utca első szakaszának felújítása 1,2 mFt (teljes költsége 2,1 mFt); 2.) a ravatalozó belső felújítása 400 eFt (teljes költsége kb. 800 eFt). (Megjegyzés: a nagyon rossz minőségű, kátyúkkal szabdalt belterületi útjaink felújítására minden évben benyújtottunk eddig pályázatot, eleddig sajnos sikertelenül.)
 • Önkormányzatok rendkívüli működési célú támogatása („REKI”): a folyamatos alulfinanszírozás miatti működési gondok enyhítését kértük 8 mFt összegben, hogy ne a saját bevételeinket (helyi adók és a horgászatból, vendégházból származó bevételek) kelljen a kötelezően elvégzendő állami feladatok finanszírozására fordítani, hanem a szükséges és tervezett fejlesztéseket, karbantartásokat, felújításokat (út, járda, híd, buszmegállók, stb.) tudjuk elvégezni.
 • Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra adtunk be ismételten támogatási kérelmet (egy évvel ezelőtt is beadtuk, de a mai napig nem érkezett válasz, így vélhetően nem nyertünk) a megyei TOP által biztosított forrásra 129 mFt értékben. Hivatali épületeink állapotát nem szükséges bemutatnunk… Teljes energetikai felújítás (külső szigetelés, nyílászáró csere, fűtéscsere, újra vezetékezés, stb.) készül, ha nyerünk.
 • Bölcsődei férőhelyek létrehozása az óvodaépület fejlesztésével Nőtincs községben címmel a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című megyei TOP felhívásra nyújtottunk be ismételten támogatási kérelmet (mivel az egy évvel ezelőtt benyújtott pályázatunkra a mai napig nem érkezett válasz, így vélhetően nem nyertünk) 107 mFt összegben. A pályázatból az óvodával egybeépített volt lakás felújításával és bővítésével bölcsődét hozunk létre, egyúttal az egész óvodaépületet is felújítjuk és energetikailag korszerűsítjük (nyílászárók, szigetelés, a 9 db cserépkályha helyett központi fűtés, az utcában parkolóhelyek, stb.).
 • Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című EFOP felhívásra nyújtottunk be támogatási kérelmet „Az egész életen át tartó tanulás támogatása Nőtincs, Ősagárd és Felsőpetény településeken” címmel. Sikeres pályázat esetén a három községben különféle képzési programokat fogunk megvalósítani a felnőtt korosztály számára, ingyenesen.
 • „Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében” címmel adtunk be támogatási kérelmet a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című EFOP felhívásra. A projekt 7 önkormányzat által alkotott konzorciumban valósul meg, melynek tagjai egyaránt a Rétsági Járáshoz tartoznak, egy összefüggő területen találhatóak, mind gazdaságilag, mind társadalmilag szinergikus kapcsolatban állnak egymással. projekt keretében az alábbi kötelező és választható tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: A) A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, B) A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése, C) A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, D) A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 • Nők a családban és a munkahelyen című EFOP felhívásra Nézsa gesztorálásával támogatási kérelmet nyújtottunk be „Nők a családban és a munkahelyen program megvalósítása Nézsán és környékén” címmel.
 • „Szemléletformálási programok Nőtincs konzorciumában” címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be a KEHOP Szemléletformálási programok felhívásra. A projekt célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket. A projektünk keretében megvalósuló szemléletformálási programok közvetett módon az energiafogyasztás csökkenését, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését és ezek közvetett hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi hosszútávon.
 • Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése címmel kiírt VP felhívásra támogatási kérelmet nyújtottunk be Ősagárd községgel közösen „Munkagépek beszerzése Nőtincs, Ősagárd településeken” címmel. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén beszerzendő eszközökkel, külterületi útjaink használhatóvá tételét, vízelvezetési problémáink megoldását, gondozását valósítjuk meg.
 • A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban pályázatot nyújtottunk be sportpark létrehozására. A sportpark az iskola udvarán kerülne kialakításra, mely mindenki számára ingyenesen hozzáférhető és használható 15 db kültéri sporteszköz telepítését jelenti. Az eszközökön pl. húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát sporttevékenységek végezhetők.
 • 7 falu turisztikai fejlesztése címmel nyújtottunk be konzorciumban pályázatot a TOP turisztikai felhívására Ősagárd, Felsőpetény, Alsópetény, Nézsa, Nógrádsáp és Legénd településekkel közösen, 499 mFt értékben. Valós térségi fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, komplex módon, a meglévő és újonnan létrehozandó szolgáltatások összekapcsolásával, csomagba kapcsolásával, mely az egész dél-nyugat nógrádi térség számára fejlődést eredményez, nem csak turisztikai területen. A pályázatot 2016 tavaszán nyújtottuk be, a turisztikai felhívásra elsőként. Döntésről még nem kaptunk értesítést.

[:]