[:hu]Európa pre občanov – Správa EPO 2016[:]

[:hu] 

Európa pre občanov

Projekt Málaš 2016 – We Are Fighting against Xenophobia financovala
Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerstvá miest”

Účasť: projekt umožnil stretnutie 285 občanov, z ktorých 140 pochádzalo z obce Málaš (Slovensko), 55 z obce Nőtincs (Maďarsko), 18 z mesta Racibórz (Poľsko), 17 z Občianského združenia Guľôčka (Slovensko), 10 zo vzdelávacej organizácie Občianskeho združenia Lipka – Rychta (Česko) a 45 z folklórneho súboru Botorka z mesta Balaň (Rumunsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Málaš, Slovenská republika, od 30.06.2016 do 03.07.2016

Stručný opis

Dňa 30.06.2016 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníkom podujatia bola predstavená anketa zameraná na zistenie miery povedomia občanov EÚ o európskej migračnej politike. Konal sa workshop na tému “Blízkosť resp. rozdielnosť kultúr zúčastnených hostí, zameraný na hodnotové a myšlienkové zbližovanie sa účastníkov, prezentáciu zvykov a tradícii, kultúrneho dedičstva partnerov, prehĺbeniu záujmu o spoločné európske korene, podporu hodnôt partnerstva a spolupráce ako spôsob budovania spolupatričnosti k Európe, európskej identity. Predstavili sa folklórne súbory Kincső a Nádas zo Slovenska.

Dňa 01.07.2016 sa účastníci stretnutia zúčastnili prezentácie Európskej migračnej politiky a Migračnej politiky Slovenskej republiky spojenej s diskusiou, debatovali na tému “Akú Európu chcem” zameranú na podporu solidarity, súdržnosti pri rešpektovaní odlišných kultúrnych princípov a boja proti xenofóbii. Konal sa workshop na tému “Migranti a ja”, kde mali účastníci možnosť vyjadriť svoj názor na podporu a pomoc migrantom pri ich sociálnej a kultúrnej integrácii. V rámci kultúrneho programu sa účastníci mali možnosť zúčastniť návštevy typického slovenského salaša spojenej s prezentáciou miestnych výrobkov, vo večerných hodinách sa konala prezentácia tradičného folklórneho súboru Vatra zo Slovenska a folklórneho súboru Botorka z Rumunska.

Dňa 02.07.2016 účastníci podujatia zamerali pozornosť na zlepšenie informovanosti o možnostiach aktívnej účasti občanov EÚ na demokratickom živote Únie, o ich základných právach a úlohách, na pochopenie aktuálnych problémov EÚ, význam politík EÚ. Prostredníctvom workshopu “Ovplyvňujeme budúcnosť EÚ” sa účastníci oboznámili s nástrojmi občianskej participácie z hľadiska ich možného využívania zo strany občanov v rámci tvorby EÚ politík, boli im predstavené ich práva a úlohy v občianskej spoločnosti EÚ. V popoludňajších hodinách sa konala prednáška na tému budúcnosť Európy – vplyv masívneho príchodu utečencov na každodenný život obyvateľov EÚ spojená s diskusiou. Odborné témy vystriedala prezentácia tradičného regionálneho umenia a remesiel (OZ Gulôčka zo Slovenska a OZ Lipka z Česka), gastronomická súťaž vo varení špecialít krajín zúčastnených partnerov, vernisáž na tému “Môj sused je Afričan, športové súťaže. Počas spomínaných aktivít sa konalo vystúpenie dychvého súboru Malá Haná – Vísky (Česko). Po ukončení všetkých aktivít sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, a pochopením tém aktívneho európskeho občianstva, demokratických hodnôt EU, práv európskych občanov, tvorby EU politík a možností zvýšenia ich znalosti u obežných občanov s priestorom pre verejnú diskusiu, spojenú s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej a regionálnej samosprávy a zástupcom partnerov projektu s cieľom pochopenia účelu podujatia a jeho významu pre život bežných občanov a občianskych subjektov, pôsobiacich na miestnej úrovni. Záverečnej konferencie sa aktívne zúčastnil aj poslanec NR SR, ktorý prezentoval aj názory vlády a NR SR na súčasnú migračnú politiku.

Vo večerných hodinách sa konalo vystúpenie domácich a zahraničných interpretov populárnej hudby, kde diváci mohli prispieť ľubovoľnou čiastkou na pomoc migrantom (asýrskym kresťanov v Nitre).

Dňa 03.07.2016 sa konala slávnostná svätá omša, ktorej sa zúčastnili aj zahraniční partneri. Po skončení svätej omše bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia a nasledovala rozlúčka so zahraničnými partnermi.

 [:]