Településüzemeltetés

Községünkben a településüzemeltetési és fejlesztési feladatokat a 2015-ben az önkormányzat által alapított és 100%-os tulajdonában álló Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft. (a továbbiakban Kft.) látja el. Az Kft. ügyvezetője Csuka Bálint alpolgármester, aki az ügyvezetői feladatainak ellátásáért semmilyen javadalmazásban nem részesül.

A Kft. felügyelőbizottságának elnöke Miklovicz László képviselő úr, további tagjai Kosik Roland pénzügyi csoportvezető és Dr. Császár Károlyné jegyző. A felügyelőbizottság tagjai sem részesülnek semmilyen javadalmazásban e tevékenységükért.

A Kft.:

  • székhelye: 2610 Nőtincs, Szabadság út 50.
  • adószáma: 25194054-1-12
  • cégjegyzék száma: 12-09-009175
  • bankszámlaszáma: 10401103-00028658-00000001

A Kft. 2015. évi mérlege itt, a 2016. évi mérlege pedig itt tekinthető meg.

A falu gondnoka Kovács József, aki egyben a településüzemeltetési csoport irányítója az önkormányzat részéről. A Kft. részéről Bartkievics Gergely vezeti a fejlesztési feladatokat. Projektmenedzser és pályázati tervező szakember Varga Péter. Mindketten a Kft. főállású alkalmazottai.

A Kft. közreműködik a hazai és EU-s pályázatok elkészítésénél és benyújtásánál, nyertes projekt esetén azok megvalósításában, kivitelezésében, beleértve a projektmenedzsment és más feladatok ellátását. E tevékenységét vállalkozásként más települések részére is végezheti.