Közös Önkormányzati hivatal

Új telefonszámaink:

Önkormányzati Hivatal: 35/222-110 vagy 35/222-112

Vár-Lak Óvoda: 35/222-114

Védőnői szolgálat: 35/222-116

A közigazgatási és helyi hivatali ügyintézés a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal keretében történik. Azért „közös”, mert 2000 fő alatti településeknek nem lehet önálló hivataluk, hanem társulniuk kellett e célból. Térségünkben tradíciója van Ősagárd, Felsőpetény és Nőtincs természetes együttműködésének, így magától értetődő volt, hogy e három település alakítja meg a közös önkormányzati hivatalt.

DSCF9143
Dr. Császár Károlyné jegyző

A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei:

Telefon: +36 35 222 110 vagy 112, e-mail: hivatal@notincs.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfőn 8.00-16.30, szerdán 8.00-16.30 és pénteken 8.00-13.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

A Közös Hivatal vezetője: Dr. Császár Károlyné jegyző

Ügyfél fogadási ideje Nőtincsen: szerda 9.00-15.00,
Ősagárdon: kedd 9.00-11.00, Felsőpetényben: kedd 11.30-13.00
Elérhetősége: +36 35 , majd az 1-es mellék, email: jegyzo@notincs.hu

A közös hivatal munkatársai:

 • Holecné Gulyás Erzsébet
  Anyakönyvi igazgatás, személyzeti és munkaügyek, közfoglalkoztatás munkaügyi feladatok, földművelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 3-as mellék, email: hivatalholecne@notincs.hu
 • Molnárné Varga Andrea
  Adóügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás, hagyatéki ügyintézés
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 4-es mellék, email: hivatalmolnarne@notincs.hu
 • Miskei Ferenc Lászlóné
  Népesség-nyilvántartási ügyek, választási ügyek, iktatás-irattárazás, ipari és kereskedelmi igazgatás, temető nyilvántartás
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 5-ös mellék, email: hivatalmiskeine@notincs.hu
 • Tóthné Saliga Magdolna
  Szociális igazgatás
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 6-os mellék, email: hivataltothne@notincs.hu
 • Kosik Roland
  Nőtincs Község pénzügyei.
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 8-as mellék, email: hivatalkosikroland@notincs.hu
 • Molnárné Hanczár Ibolya
  Ősagárd Község pénzügyei
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 8-as mellék, email: hivatalmolnarneibolya@notincs.hu
 • Lackovszki Pálné
  Banki ügyintézés mindhárom településnek
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 3-as mellék, email: hivatallackovszkine@notincs.hu
 • Fegyesi Ilona
  Felsőpetény Község pénzügyei
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd a 8-as mellék, email: hivatalfegyesi@notincs.hu
 • Koczka László
  Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás
  Elérhetősége: +36 35 222 110, majd az 1-es mellék

A nőtincsi hivatalban rendszeresen elérhető külsős ügyintézők:

 • A Rétsági Járási Hivatal ügysegédje: minden héten kedden 10.00-12.00 óráig.
  Hozzá tartozó ügyek: államigazgatási ügyek kezdeményezése, illetve egyszerűbb ügyek elintézése. Az ügysegéd szakmai, informatikai segítséget nyújt a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztató segítséget ad egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.
 • Falugazdász: Papp Árpád, minden héten szerdán 10.00-12.00 óráig.
  Hozzá tartozó ügyek: MVH-s ügyintézés, tájékoztatás, őstermelők ügyintézése
 • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: minden héten kedden 8.00-10.00 óráig.

 

Letölthető dokumentumok: