Nőtincs Község Önkormányzata

Elektronikus ügyintézés 2018. január 1-től: https://ohp.asp.lgov.hu

Nőtincs Község Önkormányzat Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Bővebb tudnivalókért kérjük kattintson ide!

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 41. § (1) így szól:
“A helyi önkormányzat jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli.”

Nőtincs Község Önkormányzata szervezeti struktúrája:

 1. Polgármester (önálló polgármesteri hivatal nem működik)
 2. Képviselő-testület
 3. A képviselő-testület bizottságai
 4. Közfoglalkoztatás
 5. Településüzemeltetés és fejlesztés – Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft.

Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal
(Nőtincs, Felsőpetény és Ősagárd kötelezően közösen működtetett hivatala, korábban körjegyzőség)

 • A hivatal vezetője a jegyző
 • Az alkalmazottak köztisztviselők

A nőtincsi hivatalban rendszeresen elérhető külsős ügyintézők:

 • A Rétsági Járási Hivatal ügysegédje: minden héten kedden 9.30-11.00 óráig.
  Hozzá tartozó ügyek: államigazgatási ügyek kezdeményezése, illetve egyszerűbb ügyek elintézése. Az ügysegéd szakmai, informatikai segítséget nyújt a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztató segítséget ad egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.
 • Falugazdász: Papp Árpád, minden héten szerdán 10.00-12.00 óráig.
  Hozzá tartozó ügyek: MVH-s ügyintézés, tájékoztatás, őstermelők ügyintézése
 • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: minden héten kedden 8.00-10.00 óráig.